Позакласна робота

Гурток “Етика”

керівник Дідик Л.А.

Мета: навчити юних і допитливих правилам хорошого тону, прививати любов до історії, культури, мистецтва, з метою виховання елітарної молоді України.

Завдання:

 • навчати правилам хорошого тону;
 • навчити стримувати себе;
 • навчати подавати себе у суспільстві;
 • виховання поваги до себе і оточуючих;
 • навчати володінню категоріям головних суспільних цінностей;
 • розумітися на культурі й мистецтві;
 • навчатися спілкуванню з протилежною статтю;
 • оволодівати основними нормами етикету;
 • навчитися отримувати від життя естетичне задоволення;
 • володіти головними людськими чеснотами;
 • знати звичаї своєї рідної країни та інших країн світу.

Форми проведення занять гуртка “Етика”:

 • бесіди;
 • постановка театральних сценок;
 • практичні заняття;
 • “школа етикету та хороших манер” (практичні ігрові заняття з етикету та правил хорошого тону)

Гурток “Англійська мова”

керівник Шматок Л.О.

Мета:

 • розвиток загальної мовної здібності;
 • формування навичок володіння іноземною мовою як засобом спілкування;
 • долучення до іншої іноземної культури;
 • розвиваючий аспект: мовні і розумові здібності дітей.

Форми проведення занять гуртка “Англійська мова”:

 • лекції та бесіди
 • ігри (рухливі навчальні, пізнавальні, комунікативні, логічні, рольові)

Гурток “Німецька мова”

керівник Дубинюк Т.О.

Мета:

 • розвиток загальної мовної здібності;
 • формування навичок володіння іноземною мовою як засобом спілкування;
 • долучення до іншої іноземної культури;
 • розвиваючий аспект: мовні і розумові здібності дітей.

Форми проведення занять гуртка “Німецька мова”:

– комбіновані заняття з елементами інтерактивних ігор


Гурток “Російська мова”

керівник Чигрина Л.Т.

Мета:

 • розвиток загальної мовної здібності;
 • формування навичок володіння іноземною мовою як засобом спілкування;
 • долучення до іншої іноземної культури;
 • розвиваючий аспект: мовні і розумові здібності дітей.

Форми проведення занять гуртка “Російська мова”:

 • предметно-практичні заняття;
 • ігрові форми;
 • інтерактивні форми навчання;
 • парні та групові форми роботи;
 • дискусії;
 • диференційоване навчання.

Гурток “Початкове технічне моделювання”

керівники Боровик Д.В./Золотухін І.К.

Мета:

 • вдосконалення знань з обраного профілю;
 • робота в команді;
 • розвиток інженерно-конструкторьких здібностей;
 • освоєння елементів програмування;
 • вивчення властивостей різних матеріалів;
 • оволодіння технікою виконання технологічних операцій, виготовлення макетів і моделей;
 • програмування створених моделей;

Форми проведення занять гуртка “Початкове технічне моделювання”:

 • робота в команді;
 • індивідуальний підхід;
 • екскурсії;
 • змагання;
 • конкурси;
 • виставки.

Гурток “Технічне моделювання (авіамоделювання)”

керівник Чхало В.І.

Мета:

 • формування компетентної особистості учня самостійно працювати з конструкційними матеріалами;
 • самостійно працювати з графічною документацією;
 • дотримуватися правил техніки безпеки;
 • створювати авіаконструкторські моделі як за готовими пропозиціями, так і, за власним задумом;
 • розвивати творчий потенціал.

Форми проведення занять гуртка “Технічне моделювання (авіамоделювання)”:

 • самостійна робота;
 • командно-групова;
 • творча робота;
 • художнє проектування;
 • моделювання;
 • створення власного виробу та ін.

Comments are closed